Slavistica Docenda 2. Slāvu valodas kā svešvalodas : mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas : kolektīvā monogrāfija = Славянские языки как иностранные : актуальные вопросы обучения и тестирования : коллективная монография = Języki słowiańskie jako obce : aktualne zagadnienia nauczania i testowania : monografia zbiorowa = Slovanské jazyky jako cizí : aktuální otázky studia a testování : kolektivní monografie. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļa. Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. 128 lpp.
ISBN 978-9934-18-501-4
https://doi.org/10.22364/sd.2.2020

   

Starptautiskā zinātniskā konference “Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”
Konferences tēzes
Starptautisko zinātnisko konferenci, kurā piedalījās apmēram 60 zinātnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas un Francijas, rīkoja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Kultūras Akadēmiju, Liepājas Universitāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Maincas Johannesa Gūtenberga Universitāti un Ērgļu novada pašvaldību.
ISBN 978-9984-45-680-5

   

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Hellēnistikas centrs

Hellēņu mantojums (PDF)
Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli (2008)
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļas Hellēnistikas centrs
Grāmata izdota ar Grieķijas Kultūras ministrijas atbalstu / The book is financially supported by Greek Ministry of Culture
Sastādītāji: Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece. Redakcijas kolēģija: Andrejs Bankavs, Jerkers Blomkvists (Lunda), Valda Čakare, Konstantīns Dimadis (Berlīne), Benedikts Kalnačs, Irina Kovaļova (Maskava), Ināra Ķemere, Ojārs Lāms, Vita Paparinska, Ilze Rūmniece
ISBN 978-9984-825-77-9

 

Hellenic dimension (PDF)
Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies (2012)
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras Hellēnistikas centrs
The book is financially supported by the Hellenic Republic Ministry of Culture and Tourism and the University of Latvia / Grāmata izdota ar Grieķijas Republikas Kultūras un tūrisma ministrijas un Latvijas Universitātes atbalstu
Editors: Brigita Aleksejeva, Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece
ISBN 978-9984-45-469-6