2019. gada 10. septembrī Gētes institūtā Rīgā notika Mihaela Norta grāmatas “Baltijas jūras reģiona vēsture. Tirdzniecība un kultūras” atvēršanas svētki. Pasākumu ievadīja Mihaela Norta lekcija "Kultūras apmaiņa Baltijas jūras reģionā”, tad sekoja Dr. hist. Andra Levāna saruna ar grāmatas autoru.

Jaunākie izdevumi

 

 

 

 • Reliģiski-filozofiski raksti XXVI. Dinamiskā Āzija
 • Mihaels Norts. Baltijas jūras reģiona vēsture. Tirdzniecība un kultūras (Cena 12,32 EUR)
 • Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, Vol. 9
 • Introduction to Korean Spirituality. Eds. S. Jinseok, K. Kļaviņš
 • Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi (LU Muzeja grāmatu sērijas "Muzeja sērija" pirmā grāmata) (Cena 8,96 EUR)
 • M. Mazure-Vucāne. Pagasttiesa Latvijā (Cena 13,44 EUR)
 • Latvijas Universitātes žurnāls "Juridiskā zinātne" Nr. 12
 • Korejiešu valoda latviešiem 2 (Cena 13,44 EUR)

 

Sagatavošanā         

 • E. Čestermens. Tulkošanas mēmi. Ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā
 • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi. Nr. 4
 • Latvijas Universitātes žurnāls  "Vēsture"
 • Zvaigžņotā Debess. 2019. Rudens
 • LU fonds. Filantropijas stāsti