Alberto Torres Fernández. Manual de Literatura Hispanoamericana. University of Latvia, 2019. 464 p.
Redacción: Alla Placinska
ISBN: 978-9934-18-446-8
El manual está orientado a los alumnos de Humanidades que tienen el español como segunda lengua a nivel B2 del MCER y han decidido aplicar sus conocimientos al estudio de la Literatura. Abarca de forma muy clara y cronológica las principales etapas del desarrollo de la literatura hispanoamericana así como a sus autores más destacados. El material teórico está complementado con ejercicios que mejoran la comprensión lectora y la práctica discursiva. 

 

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia. Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš (zin. red.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp.
ISBN 978-­9934-18-­410-9
http://doi.org/10.22364/talsai
SATURS / CONTENT

 

Ēriks Jēkabsons. Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918–1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler (1918–1940) = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940. Ēriks Jēkabsons, Selda Kaya Kılıç, Abdüllatif Armağan, Evren Küçük, Serdar Sarısır, Neşe Özden, 2018. ISBN 978-9934-18-398-0 (elektronisks izdevums).

Ēriks Jēkabsons. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 248 lpp. ISBN 9984-802-56-6.

Grāmata aptver laika posmu no 1919. gada marta, kad nodibinājās pirmie sakari starp Latvijas un Polijas delegāciju Parīzes Miera konferencē, līdz 1921. gada janvārim, kad Latvija tika starptautiski atzīta „de iure”. Darba mērķis ir uz vispārējās reģiona militārpolitiskās situācijas fona no abu pušu viedokļa vispusīgi parādīt Latvijas un Polijas attiecības, atsevišķus to posmus un tiem piemītošās īpatnības, abu valstu tuvināšanās cēloņus un šīs tuvināšanās tālākās sekas. Turklāt galvenā uzmanība pievērsta tieši attiecību politiskajamun militārajam aspektam, kas šajā laikā, norisinoties aktīvai cīņai par valsts starptautisko atzīšanu un visu Latvijas zemju atbrīvošanu, bija sevišķi nozīmīgs.

 

Aut. kol. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 344 lpp.
ISBN 978-9934-18-312-6

 

Karens Petrosjans. Senķīniešu vēsturnieka sniegtās ziņas par Āzijas huņņiem. 2015. 126 lpp. ISBN 978-9934-18-032-3