Latvijas Universitātes Žurnāls : Juridiskā zinātne / Law

Juridiskā zinātne / Law Nr. 1 (2010)
Juridiskā zinātne / Law Nr. 2 (2011). Tiesību zinātnes nākotnei, 1
Juridiskā zinātne / Law Nr. 3 (2012)
Juridiskā zinātne / Law Nr. 4 (2013). Tiesību zinātnes nākotnei, 2
Juridiskā zinātne / Law Nr. 5 (2013)
Juridiskā zinātne / Law Nr. 6 (2014)
Juridiskā zinātne / Law Nr. 7 (2014)
Juridiskā zinātne / Law Nr. 8 (2015)

Juridiskā zinātne / Law Nr. 9 (2016)
Juridiskā zinātne / Law Nr. 10 (2017)

Monogrāfija

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība

LU starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi

Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2018)
Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums (2017)
Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums (2016)
Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums (2015)
Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums (2014)
Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru. Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums (2013)
Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU 70. konferences rakstu krājums (2012)
Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniskās konferences rakstu krājums (2012)
Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums (2011)
Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rakstu krājums (2007)
Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums
Constitutional Values in Contemporary Legal Space II
Constitutional Values in Contemporary Legal Space = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā
Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi
The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space