Jaunākie izdevumi

 
   
  • Andrejs Veisbergs. Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava (Cena EUR 12,60)
  • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII (Cena EUR 4,20)
  • Zvaigžņotā Debess. Rudens (Cena EUR 3,00)
  • Harijs Tumans. Antīkie tēli Rīgas ielās (Cena EUR 25,20)
  • Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 12
 

Sagatavošanā         

  • Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados
  • G. Knipše, Dž. Krūmiņa, S. Boka, J. Šavlovskis. Cilvēka anatomija. Galva. Kakls. 2. daļa.
  • Baltu Filoloģija. XXXI (1) 2022
   

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).
Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos, piemēram, https://buki.lv/, https://www.diena.lv/eveikals, http://www.virja.lv/lv/katalogs un citos.