Jaunākie izdevumi

 
   
 • 20. gadsimta Latvijas vēsture. III daļa. 1940–1944/1945 (Cena EUR 31,50)
 • Akadēmiskā Dzīve, Nr. 58 (Cena EUR 2,10)
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, XXXII (Cena EUR 12,60)
 • Zvaigžņotā Debess. Ziema 2022/2023 + Astronomiskais kalendārs 2023. gadam (Cena EUR 3,00)
 • Harijs Tumans. Antīkie tēli Rīgas ielās. 2. izd. (Cena EUR 25,20)
 • Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados (Cena EUR 14,70)
 • Baltu Filoloģija. XXXI (1) 2022 (Cena EUR 2,10)
 • G. Knipše, Dž. Krūmiņa, S. Boka, J. Šavlovskis. Cilvēka anatomija. Galva. Kakls. 2. daļa. (Cena EUR 13,65)
 • Andrejs Veisbergs. Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava (Cena EUR 12,60)
 

Sagatavošanā         

 • V. Segliņš. Sports Senajā Grieķijā un Romā sabiedrības spogulī
 • Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Zin. red. B. Bela un L. Rasnača
 

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).
Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos, piemēram, https://buki.lv/, https://www.diena.lv/eveikals, http://www.virja.lv/lv/katalogs un citos.