Arī mēs esam par visas latviešu kultūras ilgtspēju, un tāpēc atbalstām Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas prasību valdībai no 2022. gada samazināto PVN likmi 5% piemērot visām Latvijā izdotajām grāmatām jebkurā formātā, nedalot tās – latviešu oriģinālliteratūrā, latviešu valodā tulkotajā literatūrā vai citās valodās izdotajās grāmatās.

 

Jaunākie izdevumi

 

 

 

  • Reliģiski-filozofiski raksti, XXX
  • Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas. Zin. red. I. Šteinbuka
  • Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums
  • Svētceļnieka piezīmes: Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Tulkojis un komentējis Jānis Priede (Cena 6,72 EUR)
  • Zvaigžņotā Debess. Vasara (Cena 3,00 EUR)
  • M. Raščevska. Domāt precīzi vai daudzveidīgi – konverģenta un diverģenta domāšana (Cena 9,52 EUR)
  • D. Nīmante. Dažādība un iekļaušanās izglītībā. (Cena 12,32 EUR)
  • K. Lamsters. Mūsdienu ledāji (netiks tirgota, būs pieejama bibliotēkās)
  • A. Kalnača, I. Lokmane. Latvian Grammar (Cena  23,52 EUR)

 

Sagatavošanā         

  • Ilgonis Vilks. Zvaigžņu aicinājums. Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920–1949) dzīvesstāsti. "Muzeja sērija"
  • Ingus Barovskis. Mythopoeia: mūsdienu mītrade
  • Rusistica Latviensis, 9
  • Valdis Segliņš. Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas

 

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā izdevniecības telpās, Aspazijas bulv. 5–132, iepriekš piezvanot (mob.: 29333919). Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās.