Jaunākie izdevumi

 

 

 

  • Zvaigžņotā Debess. 2020. gada pavasaris (Cena 3,00 eur)
  • Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes (studentu zinātnisko rakstu krājums)
  • Nikolajs Plāte. Kompendijs dogmatikā. Sērija "Studia Theologica. III" (Cena 12,32 eur)
  • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis. Dzīve un darbs. Sērija “Latvijas Universitātes rektori” (Cena 13,44 eur) 
  • Cilvēka anatomija. Galva. Kakls. G. Knipšes un Dž. Krūmiņas redakcijā (Cena 14,56 eur)
  • Ē. Jēkabsons, K. Zariņš. Latvijas Neatkarības karš 1918.–1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi (Cena 16,80 eur)
  • Ceļš, Nr. 70 (Teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums) (Cena 4,84 eur)

 

Sagatavošanā         

  • Korejiešu valodas gramatika
  • Grāmata. Zīme. Krāsa. Sast. I. Kivle
  • Korejiešu valoda. 3